Economie en ondernemen

Bedrijventerreinen

Ondernemen is belangrijk voor werkgelegenheid op lokaal niveau. Eén van de punten waar we op focussen zijn de bedrijventerreinen. Hier willen we focussen op het maximaal benutten van de bestaande gebouwen. Tevens willen we een maximale inbreiding realiseren voor nieuwe gebouwen. Ook willen we in samenwerking met de lijn bekijken of het openbaar vervoer kan uitgebreid worden tot aan de bedrijventerreinen. 

Daarnaast willen we het vergunningenbeleid optimaliseren en streven naar een fiscale vereenvoudiging van lokale belastingen.

KMO

Voor de KMO's wensen we één centraal aanspreekpunt te realiseren, waar iedereen terecht kan  met vragen. Daarnaast willen we investeren in de nodige software om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Landbouw

Voor de land- en tuinbouw wensen we een verbreding te ondersteunen. Hierbij denken we dan onder andere aan hoevetoerisme, korte-ketenverkoop van lokale producten enz. . tevens willen we nadruk leggen op de land- en tuinbouw als energieleverancier.

Horeca

Voor de horeca willen we bekijken hoe het terassenreglement nageleefd kan worden. Ook dient er één uniek aansprekingspunt te komen.