Veiligheid

Veiligheid in het dorp waar je woont is heel belangrijk. Het creëren van veiligheid start echter van onderen uit.

Burger 

Om woninginbraken verder terug te dringen, willen we het BIN netwerk maximaal ontplooien. Om dit optimaal te laten renderen is een goed ecommunicatie tussen de burgers en de politie wel zeer belangrijk. Daarom wordt de politie dan ook jaarlijks uitgenodigd op de dorpsraden om daar extra toelichting te kunnen geven over o.a. het BIN. Daarnaast is ook de communicatie van de politie met de burger verbeterd door o.a. het oprichten van een facebook account.

 

Politie

Om de politie zo efficiënt mogelijk te laten werken pleiten we ervoor de politie zich te laten toeleggen op zijn kerntaken. Op deze manier willen we meer blauw op straat krijgen. Om de politie maximaal te ondersteunen dient er tijdig geïnvesteerd te worden in de juiste technologiën (bv. camera's aan inkom gemeenten).