Mobiliteit

Verkeersveiligheid

Om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren, is het nodig dat er de nodige ruimte is voor iedere weggebruiker. Ook moet de bestaande infrastructuur voldoende veilig zijn. Zo moeten zebrapaden op de meest ideale locatie liggen zodanig dat de voetgangers en fietsers die deze gebruiken voldoende zichtbaar zijn. Ook de plaatsing van goede verlichting kan hier bijdragen aan een verhoogde veiligheid. Tevens wordt bekeken hoe vrachtwagens maximaal uit de dorpscentra geweerd kunnen worden.

Alternatief vervoer

In samenwerking met de lijn wordt er gekeken hoe de bestaande diensten zo goed mogelijk kunnen aansluiten. Tevens wordt er bekeken hoe het vervoer van studenten kan geoptimaliseerd worden.  Zo wordt er gekeken naar bestaande busparkingen aan bv. het Spijker. Ook wordt bekeken hoe de zwembadsite in dit verhaal mee kan genomen worden.

Daarnaast willen we ook de ruimte creëren voor fietsers en voetgangers zodanig dat korte afstanden niet met de auto overbrugd moeten worden. Zo denken we aan versterken van van het netwerk van trage wegen, voetwegen of buurtwegen.

 

Nieuws over dit onderwerp