Sport

Sport is niek enkel een leuke en gezonde vrijetijdsbesteding. Sport zorgt ook in belangrijke mate voor maatschapelijke samenhang, integratie enzovoort. Daarom willen we er dan ook werk van maken dat elke Hoogstratenaar ten volle zijn of haar sport kan uitoefenen.

Zo willen we G-sport verder promoten en de bestaande infrastructuren maximaal benutten.

Nieuws over dit onderwerp

Zelfontplooing, Samenleving en overig beleid

Beste lezer, beste burger, beste sympathisant, Vandaag sluiten wij onze reeks van 5 overzichten over het gevoerde beleid af met ons laatste onderdeel: ZELFONTPLOOING, SAMENLEVING EN OVERIG BELEID …