Cultuur

Op het vlak van  cultuur willen we 3 zaken benadrukken:

Cultuur organiseren

Om iedereen de kans te geven om aan cultuur te kunnen doen, is het belangrijk dat er plaats is voor cultuur. Daarom moet er voor ieder niveau een makkelijk toegankelijke locatie zijn.  Dit gaat van een culturel centrum voor grotere voorstellingen/ evenementen tot het faciliteren van straattheater.

Cultuur realiseren

Naast het plaats bieden aan cultuur, is het ook belangrijk dat op lokaal niveau muziek, kunst enz. gemaakt wordt. daarom moet het kunst- en muziekonderwijs ten volle gestimuleerd worden. Ook voor Vlaamse amateurkunsten moet er plaats zijn.

Bibliotheek en informatie

Om mensen ten volle te kunnen informeren willen we de openingsuren van de bibliotheek verder uitbreiden. Daarnaast pleiten wij ook voor de plaatsing van digitale informatieborden in elke deelgemeente.

Nieuws over dit onderwerp

Fijne Sinterklaas!

In de geest van geven en zorgen, werkt onze gemeente hard om elk kind te bereiken, vooral degenen die het het meest nodig hebben. We zijn trots op de gezonde tussendoortjes die nu op een aantal …

Zelfontplooing, Samenleving en overig beleid

Beste lezer, beste burger, beste sympathisant, Vandaag sluiten wij onze reeks van 5 overzichten over het gevoerde beleid af met ons laatste onderdeel: ZELFONTPLOOING, SAMENLEVING EN OVERIG BELEID …

Vlaamse mis

De mis voor de Vlaamse feestdag wordt dit jaar gehouden in de kerk van Wortel op zaterdag 15 juli a.s om 18.30 uur. Dit jaar komt zangkoor “De lange Asem” voor ons zingen. Dit koor staat onder leiding …