Natuur en milieu

Afval

Het is zeer belangrijk dat afval goed gesorteerd wordt en afgevoerd via de juiste kanalen. Daarom pleiten we ervoor dat het containerpark ook 's avonds geopend zou zijn. Daarnaast wensen we ook de glascontainers ondergronds te plaatsen om zo overlast naar de buurt te verminderen. Indien er dan toch aan sluikstorten gedaan wordt moet de storter streng aangepakt en beboet worden.

Natuur

Op vlak van natuur wensen we samen te werken met alle verschillende actoren om zo tot een mooie natuur te komen voor alle inwoners.