Senioren

Huisvestiging

Wij pleiten ervoor dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat er de nodige faciliteiten bestaan waar men terecht kan voor advies en ondersteuning. Daarnaast worden er ook infocampagnes gehouden om de ouderen te informeren over alle mogelijkheden.