Sociaal beleid

Het sociale weefsel is zeer belangrijk, maar moet van onderen groeien. Als bestuur wensen wij dan ook die omstandigheden te creëren waarin het gemeenschapsleven kan groeien en bloeien. Om dit te bereiken zetten wij in op verschillende peilers.

 

Welzijn en gezondheid

Het is belangrijk dat mensen op lokaal niveau geholpen kunnen worden. Daarom pleiten wij dan ook voor een huisartsenwachtpost in Hoogstraten.  Daarnaast willen we ook dat er in elke deelgemeente minimaal 1 AED toestel geplaatst wordt dat ten allen tijde bereikbaar is. Daarnaast moet er ook voldoende aandacht gaan naar mensen met een beperking. Zo is het zeer belangrijk dat gebouwen maximaal toegankelijk zijn. Daarnaast pleiten we ervoor dat het OCMW proactief zoekt naar ongebruikte sociale voordelen bij inwoners. 

Gezin

Het gezin is een belangrijke hoeksteen in het sociale weefsel. Daarom pleiten we ervoor een gezinstoest uit te voeren bij beleidsbeslissingen. Ook pleiten we ervoor dat gemeentelijke activiteiten gezinsvriendelijk zijn. Daarnaast willen we jonge gezinnen voldoende wegwijs maken in de kinderopvang en het gezinsbeleid.

 

 

Nieuws over dit onderwerp

Inzet op 'brede gezinnen'

In Hoogstraten zetten we ons in voor 'brede gezinnen' met een aanpak op maat. Om de kinderen mee te krijgen, moeten we starten bij de ouder(s)! Onze bredegezinsmedewerkers bezoeken scholen om uitleg …