Onderwijs

Als N-VA Hoogstraten willen we inzetten op kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind. Om dit te bereiken willen we alle lokale overlegplatforms onderbrengen in een onderwijsraad. Daarnaast willen we investeren in netoverschrijdende samenwerking en het versterken van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen enerzijds en bedrijven en KMO's anderzijds.

Ook de schoolomgeving is van groot belang. Daarom dienen de gepaste maatregelen genomen te worden om zo een verkeersveilige schoolomgeving te garanderen.

Nieuws over dit onderwerp

Inzet op 'brede gezinnen'

In Hoogstraten zetten we ons in voor 'brede gezinnen' met een aanpak op maat. Om de kinderen mee te krijgen, moeten we starten bij de ouder(s)! Onze bredegezinsmedewerkers bezoeken scholen om uitleg …